Kategori arşivi: Java

Java’da Değişken Türleri


BOOLEAN: 1 byte’lık, mantıksal ifadeyi doğru(TRUE) yada yanlış(FALSE) şeklinde tutan veri tipidir.

boolean  v_deger;                                             //ilk değer verilmeden

boolean  v_deger = TRUE;                             //ilk değer verilerek.

BYTE: 1 byte’lık, tam sayı tutan veri tipidir.

byte v_deger;                                                     //ilk değer verilmeden.

byte v_deger = 67;                                           //ilk değer verilerek.

CHAR: 2 byte’lık, karakter sabitlerini tutan veri tipidir.

char v_harf;                                                      //ilk değer verilmeden.

char v_harf = ‘A’;                                            //ilk değer verilerek.

SHORT: 2 byte’lık, tam sayı tutan veri tipidir.

short v_uzunluk;                                               //ilk değer verilmeden.

short v_uzunluk = 6641254;                          //ilk değer verilerek.

INT: 4 byte’lık, tam sayı tutan veri tipidir.

int v_say;                                                            //ilk değer verilmeden.

int v_say = 52;                                                   //ilk değer verilerek.

FLOAT: 4 byte’lık, tam sayı tutan veri tipidir.

float v_sonuc;                                                    //ilk değer verilmeden

float v_sonuc =26.5f;                                       //ilk değer verilerek

LONG: 8 byte’lık, tam sayı tutan veri tipidir.

long v_APN;                                                       //ilk değer verilmeden

long v_APN = 1234567890;                           //ilk değer verilerek

DOUBLE: 8 byte’lık, ondalıklı sayıları tutan veri tipidir.

double v_a;                                                         //ilk değer verilmeden

double v_a = 0.125488;                                   //ilk değer verilerek

STRING: alfnumerik değerleri tutan veri tipidir.

String v_Mus_Ad;                                            //ilk değer verilmeden

String v_Mus_Ad = “Ahmet”;                       //ilk değer verilerek.

Reklamlar