Blog Arşivleri

Performans Ölçüm Modelleri


Performans kavramının oldukça geniş anlamlar içermesi, performans ölçümünde de çeşitli etkinlik ve verimlilikölçüm yöntemlerinden yararlanılmasını gerekli kılmaktadır. Böylece performans ölçümlerinin çok boyutluluğu ölçümü yapacak birimin değişik açılardan incelenmesi gerektirmektedir.

Performans Ölüçümüne ilişkin yapılan analizleri genel anlamda üç başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

  • Oran Analizi
  • Parametreli Yöntemler
  • Parametresiz Yöntemler
Reklamlar